BURS KOORDİNATÖRLÜĞÜ HAKKINDA

Burs Koordinatörlüğü, başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan lisans ve lisansüstü eğitimdeki öğrencilerimize; gerekli olan burs desteğini kurum, kuruluş ve vakıflar yolu ile sağlayarak, ülkemize ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini desteklemektir.

Burs Koordinatörlüğü, YTÜ Vakıf / Kurum / Kuruluşların bursları için her akademik yılsonunda öğrencilerin kaçıncı dönemlerini okuduklarını ve ağırlıklı not ortalamalarını (AGNO) dikkate alarak yapacağı değerlendirme sonucunda, öğrencilerin burslarının devam edip etmeyeceğini burs veren kurum ya da kişi ile birlikte belirler. Öğrencilerin burs başvurusu yapma koşulları, normal öğrenim sürelerini aşmamış olmaları ve AGNO'larının en az 2.00/4.00 olmasıdır. Eğitim yılı sonunda, öğrencinin AGNO’sunun 2.00’nin altına olması durumunda bursu kesilir. Hazırlık okulunu bir yılda bitiremeyenler Lisans’a başlayıncaya kadar burs alamazlar. Bu öğrenciler Lisans eğitimine başlarken gereksinim bursu için yeniden başvurmak zorundadırlar. Burs veren kurum ve kişiler, bursun devamı için ek koşullar belirleyebilir. Koşulları sağlayan öğrencilerin, normal öğrenim sürelerini aşmadıkları sürece, bursları bir sonraki akademik yılda da devam eder.