HAKKIMIZDA

                  YTÜ BURS KOORDİNATÖRLÜĞÜ MİSYON VE VİZYONU

MİSYON 

Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan lisans ve lisansüstü eğitimdeki öğrencilerimize; gerekli olan burs desteğini kurum, kuruluş ve vakıflar yolu ile sağlayarak, ülkemize ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini desteklemektir.

VİZYON

Üniversitemizin lisans ve lisansüstü eğitimdeki öğrencilerini bilgi üreten ve kullanan konuma getirmektir.

YTÜ BURS KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN ÖĞRENCİ SEÇERKEN İZLEDİĞİ YOL

Öğrenciler ilan edilen tarihlerde online burs başvuru formunu doldurmalıdır. Burs başvurusunu yapmış öğrenciler, başvuru formunda verdikleri bilgileri doğrulayacak belgeleri belirlenen tarihlerde burs başvuru sistemine yüklemelidirler. Başvurusunu tamamlamış öğrencilerin başvuru formunda verdikleri bilgiler değerlendirilerek öğrencilerin gereksinim durumlarına göre bir sıralama yapılır. Bu sıralamada en ihtiyaçlı görülen öğrencilerden, verilebilecek bursların kontenjanına göre belirlenen sayıda öğrenci değer yapılır. Burs Koordinatörlüğü bu değerlendirmeleri esas alarak öğrencileri uygun burslara aday gösterir.

 

BURSLARIN DEVAM DURUMU İLE İLGİLİ KONTROLLER

Burs Koordinatörlüğü, YTÜ Vakıf / Kurum / Kuruluşların bursları için her akademik yılsonunda öğrencilerin kaçıncı dönemlerini okuduklarını ve ağırlıklı not ortalamalarını (AGNO) dikkate alarak yapacağı değerlendirme sonucunda, öğrencilerin burslarının devam edip etmeyeceğini burs veren kurum ya da kişi ile birlikte belirler.

Öğrencilerin burs başvurusu yapma koşulları, normal öğrenim sürelerini aşmamış olmaları ve  AGNO'larının en az 2.00/4.00 olmasıdır. Eğitim yılı sonunda, öğrencinin AGNO’sunun 2.00’nin altına olması durumunda bursu kesilir. Hazırlık okulunu bir yılda bitiremeyenler Lisans’a başlayıncaya kadar burs alamazlar. Bu öğrenciler Lisans eğitimine başlarken gereksinim bursu için yeniden başvurmak zorundadırlar.

Burs veren kurum ve kişiler, bursun devamı için ek koşullar belirleyebilir. Koşulları sağlayan öğrencilerin, normal öğrenim sürelerini aşmadıkları sürece, bursları bir sonraki akademik yılda da devam eder.

 BURS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI 

   https://kalite.yildiz.edu.tr/sayfa/Kalite-Dok%C3%BCmanlar%C4%B1/Organizasyon-%C5%9Eemalar%C4%B1/345